• Ramado studio

עוד לקוחה מרוצה מסידור החדר

עודכן ב: 26 מרץ 2019

גם ילדים צריכים להתאמן על סדר. הורים צריכים לראות בסדר ובארגון חלק חשוב ביסודות החינוך של ילדם, להתנהלות יעילה בהקשרים רבים בחייו.

סדר, הוא כלי שנועד להקל על הילד להתמצא ולתפקד בחלל מוכר, כשילד נדרש לסדר את סביבת המשחק הוא לומד מהי אחריות, ערך חפצים, התחשבות וכיבוד של המרחב של בני הבית.

בהיבט אחר, הסדר מאפשר לילד לנצל טוב יותר את המרחב, לבחור ביעילות את הפעילויות ולהתמקד בכל פעם, למצוא ולהתמצא וללמוד על סיבה ותוצאה.

ברמה הרגשית, הסדר מעניק תחושת שלווה וביטחון.
  • Facebook
  • Instagram
  • wassup

מוכנים לעשות איתנו שינוי

 התקשרו: 073-759-0005 או